Høymesse

Kristi Himmelfart
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Egen menighet

Arrangør: Dyrøy Menighet
: Moen bedehus
Tid: torsdag 21. mai 11:00
Religiøst