Høytidsgudstjeneste

1. Påskedag
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: "Norsk Israelsmisjon"

Arrangør: Dyrøy Menighet
: Dyrøy kirke
Tid: sndag 12. april 11:00
Religiøst