Høymesse

Skjærtorsdag
v/prest Slavisa Josifovic
Ofring: Kirkens bymisjon, Tromsø"

Arrangør: Dyrøy Menighet
: Brøstad kirke
Tid: torsdag 9. april 18:00
Religiøst